O mně

Ahoj, jmenuji se Honza Vokřál a vítej na mém portfoliu.

Jsem bývalým studentem Masarykovy univerzity v navazujícím magisterském programu Informačních studií a knihovnictví, které spadá pod KISK (Katedra informačních studií a knihovnictví). Ke studiu tohoto oboru mě přivedl, jak zájem o knihy a knihovnictví, tak také o informační technologie a jejich vliv na člověka. Po pečlivém uvážení mi je v rámci různých meta-teoretických přístupů v informační vědě nejbližší přístup kritického realismu a bibliografického univerza. Prvé vyvažuje vztah mezi subjektem a objektem, druhé říká, že hlavním předmětem informační vědy a knihovnictví je přece jenom sbírka dokumentů.

Od prosince 2019 jsem byl členem programové rady pro obor Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Zastupoval jsem v pozici programového rady studenty navazujícího magisterského studia oboru.

Jsem také poloprofesionálním baristou. Právě káva a vše, co se okolí ní točí, je další mojí zálibou.

Věřím v tvrzení, že ve “zdravém těle jest zdravý duch”, a tak se snažím pravidelně běhat. Rád čtu klasickou i postmoderní literaturu.

V letech 2021–2022 jsem působil na Katedře informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě (má alma mater). Stal jsem se členem týmu v rámci projektu Humanitní vědy dokořán. Vytvářeli jsme v nástroji Twine digitální vzdělávací zdroje. Výstupy z projektu lze najít na kisk.phil.muni.cz/digikult. Za tuto pracovník zkušenost jsem velmi vděčný, v roli narativního designéra jsem si vyzkoušel, jaké je to otevřít svou kreativitu, ale zároveň zachovat autentičnost historických událostí.

Aktuálně pracuji jako knihovník-ICT specialista v Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Jsem šťastný, že zůstávám v knihovnickém oboru, a zároveň si zlepším své IT dovednosti. V knihovně se věnuji hlavně webové prezentaci knihovny, digitalizaci dokumentů nebo IT správě, ale také mě občas můžete zastihnout na výpůjčním pultu.

Pod profilem Knišíl mě naleznete na Databázi knih.

 MOTTO

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.“

1 K 13, 1-8, BIBLE: PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA: ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD: [BEZ DEUTEROKANONICKÝCH KNIH. 14. VYD. PRAHA: ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 2005, ©1985. 863, 287 S. ISBN 80-85810-40-9.

Obsah na webu je poskytován pod licencí Creative Commons 4.0 BY-NC-SA. Obsah tedy můžete sdílet, ale pouze pro nekomerční užití, uveďte prosím autora a zachovejte licenci. Děkuji.