O mně

Ahoj, jmenuji se Honza Vokřál a vítej na stránkách mého portfolia.

Jsem bývalým studentem Masarykovy univerzity v navazujícím magisterském programu Informačních studií a knihovnictví, které spadá pod KISK (Katedra informačních studií a knihovnictví). Ke studiu tohoto oboru mě přivedl, jak zájem o knihy a knihovnictví, tak také o informační technologie a jejich vliv na člověka. Po pečlivém uvážení mi je v rámci různých meta-teoretických přístupů v informační vědě nejbližší přístup kritického realismu a bibliografického univerza. Prvé vyvažuje vztah mezi subjektem a objektem, druhé říká, že hlavním předmětem informační vědy a knihovnictví je přece jenom sbírka dokumentů.

Od prosince 2019 jsem byl členem programové rady pro obor Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Zastupoval jsem v pozici programového rady studenty navazujícího magisterského studia oboru.

Jsem také poloprofesionálním baristou. Právě káva a vše, co se okolí ní točí, je další mojí zálibou.

Věřím v tvrzení, že ve “zdravém těle jest zdravý duch”, a tak se snažím pravidelně běhat. Rád čtu klasickou i postmoderní literaturu.

Aktuálně mě můžete zastihnout na Katedře informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě (má alma mater). Stal jsem se členem týmu v rámci projektu Humanitní vědy dokořán. Vytváříme v nástroji Twine digitální vzdělávací zdroje. Výstupy z projektu lze najít na tomto webu.

Pod profilem Knišíl mě naleznete na Databázi knih.

 MOTTO

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.“

1 K 13, 1-8, BIBLE: PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA: ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD: [BEZ DEUTEROKANONICKÝCH KNIH. 14. VYD. PRAHA: ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 2005, ©1985. 863, 287 S. ISBN 80-85810-40-9.

Obsah na webu je poskytován pod licencí Creative Commons 4.0 BY-NC-SA. Obsah tedy můžete sdílet, ale pouze pro nekomerční užití, uveďte prosím autora a zachovejte licenci. Děkuji.