Předmět byl pro mě velmi přínosný, protože rozšířil mé chápání literatury a nové směry ať už sociologické, filosofické či historické atd.

Závěrečných výstupů v tomto předmětu bylo více, avšak za ten nejdůležitější považuji tvorbu digitální kolekce. Tvorba probíhala skupinově. Skupina, … Pokračovat