Recenzované vydání: DOSTOJEVSKIJ, Fedor Michajlovič. Běsi. Překlad Tatjana Hašková a Jaroslav Hulák. 2., upr. vyd. Voznice: Leda, 2014. 573 s. ISBN 978-80-7335-364-3.

Ruská literatura 19. století je mi čím dál více blíže a blíže. Nejinak je tomu s tvorbou Pokračovat