V tomto diplomovém semináři jsem měl za úkol zpracovat projekt diplomové práce. Navazoval jsem tak na svůj předchozí článek, v němž jsem popisoval současný stav popisu fikčních světů ve světě a u nás. Cílem mé práce je využít literární … Pokračovat