ISKM08 – Diplomový seminář 2

V tomto diplomovém semináři jsem měl za úkol zpracovat projekt diplomové práce. Navazoval jsem tak na svůj předchozí článek, v němž jsem popisoval současný stav popisu fikčních světů ve světě a u nás. Cílem mé práce je využít literární teorie fikčních světů pro návrh konceptuálního modelu pro popis beletrie.

Projekt je rozčleněn na pět částí.

  1. Popis problému, který bude v práci řešen
  2. Rešerše zpracovaných diplomových prací v rámci celé MU včetně anotací
  3. Cíl diplomové práce
  4. Metody zpracování diplomové práce
  5. Základní odborná anotovaná literatura s ohledem na současný stav řešené problematiky

Celý projekt viz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.