Kniha držena v rukách

ISKM04 – Seminář k diplomové práci I

Abstrakt:

Následující text bude snahou o představení tématu literatury fikce a její hodnoty při poznávání skutečnosti. Prvním naším důležitým vymezením bude rozdíl mezi literaturou fikce a literaturou věcnou. Poté se zaměříme na argumentaci ve prospěch přínosu fikce ve smyslu jejího informativního potencionálu. Částečně se ohlédneme do historie studie literatury fikce v oblasti informačních věd a knihovnictví a rozkolu mezi dvěma kulturami. Příspěvek bude končit přehledem zahraničních přístupů v indexaci a klasifikaci beletrie a zhodnocením přínosu aplikování stejných či podobných postupů v prostředí českého knihovnictví.

Plný text:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.