Abstrakt:

Následující text bude snahou o představení tématu literatury fikce a její hodnoty při poznávání skutečnosti. Prvním naším důležitým vymezením bude rozdíl mezi literaturou fikce a literaturou věcnou. Poté se zaměříme na argumentaci ve prospěch přínosu fikce ve smyslu jejího … Pokračovat