V rámci předmětu Informační chování jsem v týmu prováděl výzkum informačního chování diplomantů. Zvolili jsme kvalitativní přístup s metodou rozhovorů, jež jsme v této neklidné době uskutečnili pomocí online komunikačních nástrojů (Skype, MS Teams).

Výzkumné otázky byly následující:

  1. Jak studenti
Pokračovat