ISKM10 – Informační chování

V rámci předmětu Informační chování jsem v týmu prováděl výzkum informačního chování diplomantů. Zvolili jsme kvalitativní přístup s metodou rozhovorů, jež jsme v této neklidné době uskutečnili pomocí online komunikačních nástrojů (Skype, MS Teams).

Výzkumné otázky byly následující:

  1. Jak studenti postupují při vyhledávání informací pro svoji diplomovou práci?
  2. Co vedlo studenty k výběru tématu diplomové práce?
  3. Jaké typ informačních zdrojů diplomanti využívali při vyhledávání informací pro svoji závěrečnou práci?
  4. Jakým problému studenti čelili?
  5. Na základě jakých kritérií studenti rozhodili o relevantnosti informačního zdroje pro svoji práci?

Výzkumný tým: Peter Mičko, Ondřej Mitrík, Jan Vokřál, Anh Nguyen Hoang a Jakub Janák

Plný text výzkumu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.