ISKM42 – Informační věda: čtenářský přehled

Výstupem tohoto předmětu byla esej.

Proměna smyslu volného času a poselství Memexu

Anotace:

Vannevar Bush napsal v roce 1945 článek As We May Think, kde představil koncept Memexu. Memex představoval osobní zařízení, asistenta při vědecké činnosti, jehož hlavní funkčnost měla spočívat v uvolnění času vědce pro vlastní přemítání. Rutinní činnosti neměly nadále bránit vědci v jeho činnosti. Tato esej se zabývá primárním poselstvím Memexu, tedy jeho vztahem k volnému času. Poskytnout technické detaily a provedení Memexu není cílem této eseje. Spíše než na inženýrské detaily se esej zaměřuje na humanitní poselství, které Bush vložil do svého článku. Našla Bushova vize v současném světě naplnění? Jsou dnešní osobní počítače skutečnými nástupci Memexu? Máme díky technologickému pokroku více volného času?

Článek dostupný v PDF

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.