ISKM05 – Informační politika a management

V předmětu jsme se věnovali dvěma propojeným oblastem, a totiž informační politice a managementu.

Prvně nám byly představeny různé koncepce těchto dvou oblastí. Poté jsme měli možnost účastnit se lekcí o frameworcích informačního managementu od doktora Matuly. Součástí předmětu byli i další obohacující hosté, kteří nám pověděli něco o data governance a o ochraně osobních údajů (GDPR).

V rámci předmětu jsme se dostali i k tématu různých strategických dokumentů, otevřených dat, základních registrů či k aktuální bankovní identitě.

Na předmětu musím nejvíce ocenit ukončení, které bylo formou testu, který, myslím si, velmi dobře prozkoušel, zda jsem schopný o těchto věcech přemýšlet. Test, ač se částečně zakládal na znalostních otázkách, byl však koncipovaný tak, aby byl prostor pro vlastní kreativitu, přitom ale nebyla opomenuta jakási znalostní báze, která přece jenom musí být, aby bylo na čem stavět vlastní uvažování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.