robot

ISKM29 – Blok expertů

V předmětu Blok expertů jsem vypracoval shrnutí přednášky o etice umělé inteligence.

Anotace:

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 zavítal na Blok expertů doktor David Černý. David Černý vystudoval filosofii na univerzitách v Bologni a Římě. Doktorát z filosofie získal na Karlově univerzitě v Praze. V současné době působí na Ústavu státu a práva AV ČR a na Ústavu informatiky AV ČR. Jeho vědecká činnost se zaměřuje především na morální filosofii. V posledních letech se zajímá o etické aspekty umělé inteligence a robotiky. Napsal několik knih a pravidelně publikuje ve filosofických časopisech. Tento text si klade za cíl stručně shrnout obsah přednášky a případně odkázat na další rozšiřující zdroje.

Plný text:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.