V rámci tohoto předmětu jsem si zopakoval dotazování v SQL. Předmět byl dobře koncipovaný, a myslím, že vše bylo velmi dobře vysvětleno. Jelikož se jedná o úvodní kurz do SQL, neměl jsem problémy s průchodem kurzem. Na úvodní kurz byla obtížnost velmi dobře vybalancovaná, a myslím, že velmi dobře slouží kurz svému účelu, totiž uvést začátečníky do oblasti datového vytěžování. Jsem rád, že jsem kurz absolvoval. Opakování je totiž matka moudrosti a mám na čem stavět další znalosti v oblasti datové analytiky.