ISKM03 – Literatura, knihovní procesy a trh

ISKM03 – Literatura, knihovní procesy a trh

V rámci tohoto předmětu mi bylo představeno několik různých témat souvisejících s literaturou a jejími funkcemi (především klíčovou estetickou funkcí), knižním trhem a rozporem mezi “ekonomickou” a “symbolickou” hodnotou literárních artiklů. Přednášky byly také věnované čtenářským výzkumům, nakladatelství HOST a … Pokračovat