Recenzované vydání: GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust. Překlad Otokar Fischer. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 290 s., [15] l. obr. příl. Klub čtenářů; sv. 39.

Co napsat o dílu, které bylo nesčetněkrát již Pokračovat