V tomto příspěvku se budu snažit shrnout, co pro mě znamenalo a co mi dalo studium na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MUNI.

Všechny příspěvky ke všem předmětů lze nalézt pod kategorií I v indexu webu. V každém příspěvku … Pokračovat