V tomto předmětu jsem psal několik kratších esejí a jednu delší. Zde přikládám odkaz na závěrečnou esej, jež je publikována na Medium.com a zabývá se fenoménem digitálního nomádství.