Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá problematikou reálnosti fenoménu informačního přetížení. V teoretické části práce je zkoumání reálnosti fenoménu informačního přetížení ukotveno jako zkoumání jeho celospolečenské evidence. Je nastíněno historické pozadí fenoménu a představení rozporu fylogenetické a kulturní evoluce v kontextu informačního přetížení. Součástí textu jsou také příčiny a symptomy zkoumaného fenoménu. Na závěr teoretické části jsou představeny některá existující řešení problému a kritické ohlasy na reálnost fenoménu informačního přetížení. Teoretická část končí uvedením fenoménu jako moderního mýtu informační společnosti. V druhé části práce je na základě kritické literární rešerše proveden sekundární výzkum vědeckého výstupu o fenoménu informačního přetížení z oblasti knihovnictví a informační vědy. Závěry výzkumu potvrzují mytičnost fenoménu v důsledku nedostatku holistických empirických výzkumů, vágní operacionalizace fenoménu, rozcházejících se vědeckých závěrů o reálnosti fenoménu nebo v důsledku adaptace na přetížení samotné.

Plný text práce

Práce na Theses.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.