bookshelf

Diplomová práce

Informační hodnota beletrie: Konceptuální model pro popis beletrie v informačních systémech

Anotace:

Diplomová práce se zabývá problematikou umělecké literatury jakožto zdroje informací. V teoretické části práce je vymezeno pojetí informace a z toho plynoucí filosofické východisko. Následně se přistupuje k definici umělecké literatury a beletrie. Beletrie je pojímána jako druh umělecké literatury a je definována jako epická umělecká literatura. Umělecká literatura je vymezena převažující estetickou funkcí a fikční referencí. Problematika fikční reference je vysvětlena v kapitole věnující se teorii fikčních světů Lubomíra Doležela. V navazující kapitole je argumentováno ve prospěch beletrie jako informačního zdroje. Problém fikční reference je osvětlen v rámci Aristotelova pojmu mimésis. Získávání informací z beletrie je patrně činností dějící se na pozadí estetického prožitku. Beletrie má svoji nenahraditelnou roli při poznání, a proto je v praktické části navržen konceptuální model pro analytický popis aboutness fikčních světů beletrie. Klíčovou rolí knihovny je zprostředkovat informace a metadatově obohacený knižní katalog může sloužit jako místo, kam se čtenář vydá hledat další čtenářský zážitek. Navržený konceptuální model poskytuje metadatovou základnu, kterou by bylo vhodné dále rozpracovávat.

Práce na Theses.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.