Na KISKu jsem proto, že mě baví filosofie, knihovnictví i technologie. Schopnosti, které je možné během studia si osvojit, si myslím, že jsou důležité pro člověka, které se chce v dnešním “rychlém” a čím dál komplexnějším kyberprostoru vyznat. Reakcionářství nepovažuji za řešení, neboť myslím, že se rodíme svobodní a tedy odpovědní za naše činy. Odmítat používat současné vymoženosti je určitě možné, avšak za podmínky ne participace na dění okolo sebe, tedy jaksi tupého pozorování. Možná teprve tehdy se stáváme oněmi mechanickými součásti systému. Tomu se chci vyhnout.